Spademanns Leksikon
Spademanns Leksikon

Carlsberg på arabisk.
Eksportør af elementer man elsker i Arabien: alkohol, Danmark og korset. De der muslimer elsker jo Bindesbøll!

Arabisk er det sprog, som arabere taler, når de går rundt mellem hinanden i det lykkelige Arabien. Det arabiske alfabet har 24 bogstaver, alle ulæselige, og de såkaldte bogstaver ser sådan her ud i trykt form:

 • أَلِف ̛ālif ا أ som a aftægt ا ـا ـا ā
 • بَاء bā̛ ب ب som b i بـ ـبـ ـب b
 • تَاء tā̛ ت ت som t i te تـ ـتـ ـت ـة t
 • ثَاء thā̛ ث ث som 'th' thi ثـ ـثـ ـث th
 • جِيم jim ج ج som g i grim eller som j i Jim جـ ـجـ ـج j
 • حَاء hā̛ ح ح som h i hu حـ ـحـ ـح h
 • خَاء khā̛ خ خ som ch i navnet Bach خـ ـخـ ـخ kh
 • دَال dāl د د som d in død د ـد ـد d
 • ذَال zāl ذ ذ som th i The Beatles ذ ـذ ـذ z
 • رَاء rā̛ ر ر som r i ruskomsnusk ر ـر ـر r
 • زَاي zāy ز ز som det lille z i in zoo ز ـز ـز z
 • سِين sin س س som s i sex سـ ـسـ ـس s
 • شِين shin ش ش som sh i shit شـ ـشـ ـش sh
 • صَاد sād ص ص som s i sød صـ ـصـ ـص s
 • ضَاد dād ض ض som d i dum ضـ ـضـ ـض d
 • طَاء tā̛ ط ط som t i Tis طـ ـطـ ـط t
 • ظَاء ẓā̛ ظ ظ som z i Zorro ظـ ـظـ ـظ ẓ
 • عَينٍ عain ع ع som Al i Ali علي /عali/ عـ ـعـ ـع ع̛
 • غَين ghain غ غ som g i Gangnam style غـ ـغـ ـغ gh
 • فَاء fā̛ ف ف som f i Farsi فـ ـفـ ـف f
 • قَاف qāf ق ق som q i kvark قـ ـقـ ـق q
 • كَاف kāf ك ك som k i kat كـ ـكـ ـك k
 • لاَم lām ف ل som l i lov لـ ـلـ ـل l
 • مِيم mim م م som m i mor مـ ـمـ ـم m
 • نُون nun ن ن som n i Nilfisk نـ ـنـ ـن n
 • هَاء hā̛ ه هـ ه som h i hash هـ ـهـ ـه h
 • وَاو wāw , و som w i wow! ـو ---- ـو *W(aw, au, u)
 • يَاء yā̛ ي ي som y i Ymer يـ ـيـ ـي Y (ay, ai, ῑ)
 • هَمزَة hamza ء

أُ إِ

(og så noget krimskrams her til sidst)أَ