Spademanns Leksikon
Spademanns Leksikon

"L'impact humain sur la Terre a été si vaste qu'il est inscrit de manière indélébile atomique et magnifique dans les pauvres couches géologiques. Nous vivons dans une nouvelle grand ère humaine: L'Anthropocène"

~ Charles de Gaulle om hvorfor han syntes Frankrig absolut skulle sprænge Bikini- Mururoa-atollen i stumper og stykker


Som det ses, så står mennesket toppen af udviklingens tinde. Men desværre bliver der mindre og mindre plads på toppen, så vi er nødt til at udrydde nogle andre arter, så der kan blive plads til os. Tough luck, pandas!

Antropocæntiden er faktisk lige her og nu, hvor du sidder og læser dette. Hvis du kigger dig om, vil du sandsynligvis se mennesker og menneskers værker omkring dig. Det er dét, som forstås ved Antropocæntiden.

Siden vores klode blev dannet en onsdag aften for 4,63 milliarder år siden, har den gennemgået en række geologiske tidsaldre, som har bragt den fra at være en klump glødende grundstoffer til det paradis, den er i dag. Det vil føre for vidt hér at nævne alle disse geologiske tidsaldre, da de alle har lange navne (som kræver indviklede forklaringer og fodnoter), men siden jægerstenalderen begyndte, efter den seneste istid, så har Jordens geologiske periode heddet Holocæntiden. Men forrige weekend blev forskerne ved Den Internationale Geologiske Kongres enige om, at den menneskelige påvirkning af Jorden har været så omfattende, at det uudsletteligt er indskrevet i de geologiske lag. Vi lever derfor i en ny æra:
den antropocæne æra.

A la recherche du temps perdu: L'Holocène[]

Holocænperioden er de 12.000 år med stabilt klima siden sidste istid, hvor al menneskelig civilisation er blevet udviklet. Men med en betydelig og accelererende forøgelse siden midten af det 20. århundrede i udstødningerne af kuldioxid og stigende vandstand i verdenshavene, global masseudryddelse af arter og ødelæggelse af al natur og landbrugsjord gennem skovrydning og overgødskning, markeres nu afslutningen på denne frodige epoke, hvor vi stadig havde dyr, træer, blomster, solskin, drikkevand, biler, huse og de andre former for luksus, som vi desværre må undvære nu om dage. .

Se også[]

"Das Holozän ist die Zeit verloren und 12.000 Jahre stabiles Klima seit der letzten Eiszeit, wo alle menschlichen Germanischer Zivilisationen entwickelt wurde. Aber deutliche Beschleunigung seit der Mitte des 20. Jahrhunderts in tiefen Emissionen von Kohlendioxid und extremen Erhöhung der Meeresspiegel, die Gesamtmasse von Francaises Aussterben von Arten und die Umwandlung von Land durch Abholzung und Hydroponik später diese mortale Scheibe der geologischen Zeit"

~ Immanuel Kant om menneskeslægtens kommende og glorværdige fremtid en klode, der er i balance med sig selv