FANDOM


Anomali

Ovenstående illustration af en rum-tids-anomali er hentet fra et vestkoreansk science fiction-dameblads artikel om kognitiv dissonans i ægteskabet

En anomali, (af græsk: anomalos, af anom 'uden navn' og homogenalos, 'jævn'), danner en undtagelse fra normen. I Thomas S. Kuhns videnskabsteori en regel for en iagttagelse, som strider imod det resultat, der forventes, ud fra den gældende teori i det fungerende paradigme.

Hvad skal en analogi anomali gøre uden et paradigme? redigér

En anomali er et faktum, som strider mod et vedtaget paradigmealtså hvad en teori eller verdensopfattelse erklærer som regelbundet og gældende. Kort sagt en afvigelse eller også noget spændende fremmed og abnormalt, som de andre sikkert har fundet på.

Indenfor meteorologien beskrives lokale afvigelser fra et større mønster, eller det statistiske gennemsnittet over en længere tidsperiode som anomalier, fx temperaturanomali og nedbørsanomali.

Og hvad så lige med religion og anomalier? redigér

Inden for religion kan en anomali beskrives som et mirakel. Den kan også være en pestbyld, og kun cellemembranbiologer er i stand til at synes, at der er noget som helst fantastisk ved en pestbyld.

Andre steder at finde anomalierredigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.