FANDOM


Ordet analfabet kommer fra det græske ἀναλφάβητος (analphabētos), en anal fabetos.[1]
En analfabet kan hverken læse eller stave. Derfor kan du heller ikke læse denne artikel. Analfabetisme skyldes enten dovenskab eller dumhed. I 2009 fastslog FN, at 56 procent af jordens befolkning var dovne og dumme analfabeter. I Arabien var tallet i 2011 56 procent af alle mændene og 38 procnt af de fleste af kvinderne. Også i lande som Danmark er mange mennesker praktiske analfabeter, hvilket betyder, at de godt kan starte en motorsav, men ikke gider at læse brugsanvisningen først.[2]


Funktionel analfabetisme redigér

En del personer hører til de funktionelle analfabeter, der udgør 92 procent af den kvindelige danske befolkning. En funktionel analfabet har en uddannelse, der gør ham/hende i stand til at læse tegneserier og pornoblade, mens han masturberer.

Funktionel analfabetisme kan også være ensbetydende med, at personen i virkeligheden fornægter sine egne, manglende evner. I det tilfælde ses det desværre ofte, at vedkommende frekventerer Spademanns Leksikon og opretter sider såsom Hadsund.

Alfabetisk accidiaredigér

Denne betegnelse dækker over unge, som nægter at udtrykke sig klart ved korrekt stavning. Børn der lider af alfabetisk accidia hader korrekt stavning og siger, at læsbarheden af teksten er totalt lige meget, bare d ser cool ud LOL. Accidia er det latinske ord for "dovenskab". Betegnelsen er aktuel som følge af sms-sprogets opståen.

En kommentar fra vores hofanalfabet redigér

vis mand ær andalfabet så har mand sværdt væd at kune stave korect. Derfår staver mand åftest oret såm det udtals. Dær kan vere mange proplemer væd får excempel vis mand skal søje arbegde på grun a at mange firmaær velger dæm dær lider a andalfabetisme fra.

Dæm såm lidder af andalfabet så ær det fodi a æns jerne ike ær lie sår udwiklet såm nomale meneskær, det betæjnes derfår som en fårm får handikap. Dæt ær mejet næmt a kene en andalferbet fra ås andre, bare giv dæm en text såm de skal læse så kan dæt sæs lije mæd dæt same


Se også redigér


  1. Vi nægter at oversætte et så ulækkert udtryk. Slå det selv op!
  2. Så når ulykken er sket, ringer de til 911
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.