FANDOM


En Amerikaner er et medlem af en art af grådige, altkødædende væsner, der bebor USA og som holder af at spille Gud-er-på-min-side kortet konstant for at undskylde deres usandsynligt store trang til at betvinge og beherske alt levende (sandsynligvis med henblik på at spise det senere).

Oprindelse redigér

Den moderne amerikaner opstod i tidernes morgen i de mørke kroge af det område, der i dag er kendt som USA. Man mener en flok tyskere bedækkede en flok englændene, hvorefter afkommet sprang på en gruppe jøder, hvorefter dette afkom gik løs på en gruppe puritanere (og det hele forgik ikke nødvendigvis i denne rækkefølge).

Adfærd redigér

StandardTurist

Amerikaneren - den fuldendte turist i wide screen!

Amerikanere ses kun i to former; når de bevæger sig uden for deres hjemland: invasionsstyrke eller turister. Forskellen på disse to typer er dog forholdvis minimal, og de er under alle omstændigheder ganske ubehagelige.

Det første man vil lægge mærke ved en gennemsnitlig amerikaner er deres minimale intellektualitetsniveau. Dette skyldes en understimuleret hjerne, der er en direkte følge af deres dårlige uddannelsesystem og efterfølgende fastansættelse i fastfoodindustrien. Ikke at dette forhindrer dem i gå rundt og lege bedrevidende, tværtimod vil de på halvdårlig engelsk belære de lokale i timevis om "the true american way", hvorefter de vover at klage over at alting er mindre og dårligere end "in the states", derefter vil de erklære det lokale område for kedeligt og spørge om hvor den nærmeste McDonalds ligger, og til sidst vil de uden varsel forsvinde i al hast og efterlade totalt kaos.

Når de opholder sig i deres hjemland, nyder amerikanerne at skjule sig i deres små minifæstninger i forstaderne, hvor de drikker tæt, hygger sig sammen med familien og skyder imod tilfældige forbipasserende, der ikke ser ud som dem selv.

Når en amerikaner ikke har noget at lave, laver han enten drive by shootings eller er turist i et land, som han har planer om at besætte senere. Det ligger lidt i hans gener.

Guds Eget Land redigér

Dette er den uofficielle betegnelse for Amerikas Forstenede Stater, men modsat hvad mange tror er dette navn ikke udleveret af Gud, men af canadieren Jason Priestly. Årsagen skulle angiveligt være, at han i USA fik et job på en '80er tv'serie fra '90erne. Den gennemsnitlige amerikaner er helt vildt meget troende, faktisk en mullijard gange mere end det danske præstekaste. Oftest tror amerikaneren på penge, til tider på sig selv, men ind imellem også på Gud.

Her er et udvalg af amerikanske trosretninger:

The Pantheonredigér

...er en national, føderal sekt der tilbeder bl.a. Lincoln. Meget lig kejserkulten fra Romerriget.

The Menonitesredigér

...er en sekt der bl.a. har udklækket Amisherne. Tilhængerne kendes på at de hader alt fra efter 1704.

The Latter Day Saints = Mormonerredigér

De kalder sig kristne, men tilbeder USA.

Snake Handlersredigér

...kalder sig kristne, men tror at man kommer i Himlen ved at lade sig bide af slanger.

The Church of Scie..redigér

Æh, den dér internationale sci-fi-klub. Noget med udokumentérbar "videnskab".

The Church Universal and Triumphantredigér

Noget med UFO'er, Jesus, Buddha og meget få medlemmer.

The Western Branch of East Presbytarian Neoanglicanismredigér

Kendes på at have SANDHEDEN!

The Circleredigér

...handler vistnok om firkanter.

The Church of Divine Profitredigér

Ledes af Armageddon T. Thunderbird. Beder til ordene 'seek, hail'.


I praksis er der dog tre-fire religioner for hver amerikaner.

At blive amerikaner redigér

Hvis du er indskrænket, magtsyg, overvurderet, besidder et nationalt mindreværdskompleks, generelt ignorerer de gode ting du rent faktisk udfører fra tid til anden og måske tilmed taler engelsk el. spansk, ja så er du klar til at blive amerikaner, din heldige kartoffel!

Dette medfører en række umiskendelige fordele:

 • Dine børn har ret til gratis lægehjælp på katolske sygehuse, og i Canada.
 • Du har ret til at bære våben overalt, og til at blive skudt.
 • Får du brug for socialhjælp kan du faktisk få det, i visse stater, men de foreslår Hæren/Herren.
 • Du har ret til at se ned på alle europærere, og i særdeleshed franskmænd.
 • Du kan med rette påstå, at Tyskland ikke ligger i Europa.
 • Du slipper for at skændes med dine børn om hvilken uddannelse de skal tage - kun McDonalds er en reel mulighed.
 • Bliver du fanget, SÅ KOM I TV - dette får et Seal Team til at komme og redde din røv! (Ellers bliver du glemt).

Amerikanernes Historie (APPROVED BY THE US) redigér

Amerika blev først bosat af nomadestammer, der vandrede over isen imellem Rusland og det nuværende Alaska. Efterhånden som de spredte sig syd og øst på, slog de sig ned og oprettede en forholdsvis simpel civilisationragede rundt i støvet og levede i harmoni med naturen ignorance og lediggang, da de ikke kendte til Jesus, praised be his name!

Grundet almindelig menneskelig nysgerrighedFordi Gud ville det, blev landet først opdaget af vikingerne, derpå Christopher Columbus, som egentlig ikke udrettede noget er én af verdens største helte og spanier amerikaner, apropos.

Blandt de første bosættere var en stor gruppe religiøse fanatikere der var blevet pigesure over at det gradvist mere og mere oplyste Europa rynkede på næsen over deres efterhånden meget tilbagestående og primitive syn på samfundsformer og normer brave og Gudfrygtige pilgrimme der ville undslippe den europæiske dekadence og gøre verden til et bedre sted. Disse bosættere fandt sig til rette med hjælp fra de lokale indianere, der lærte dem, hvordan man overlevede i denne nye verden. Som tak for hjælpen blev de indfødte brutalt nedskudt i massevis, og de få overlevende fik stjålet deres jord og gjort til andenrangsborgere, under påskud af at de var "vilde" og "hedninge" fortalt om Jesus og blev straks gode kristne. Pilgrimmene afholdte derfor den første "Thanksgiving" fest, for at fejre at de havde massakreret et folkeslag Guds retfærdighed var sket fyldest.

Derpå blev New York oprettet af hollænderne under navnet Niew Amsterdam Gud.

Herefter gik det stærkt: USA blev pissetræt af ikke at have politisk indflydelse i det britiske parlament skatter på te, hvilket fik nogle indflydelsesrige lokale rigmænd fucking cool helte som taltes i millioner til at løsrive kolonierne voldprygle alle englændere i hele verden, ikke mindst med hjælp fra indianere og Frankrigs hær og flåde totalt alene, uden hjælp og mod enorme odds, men uden at anstrenge sig.

USA's flag, Stars and Stripes,var oprindeligt et koloniflag benyttet af et britisk handelskompagni blev syet i natlysets skær, af en rettroende og ydmyg ung kvinde, vis' hjerte bankede til lyden af Frihedens Trommer. Efter 8 års krig vandt USA alle områder undtagen New York City som briterne stadig havde.

I perioden 1812 til 1815 førte USA en stort set uprovokeret dybt retfærdig krig mod Storbritannien som de fik uafgjort, grænsende til tabt, til trods for Napoleonskrigene vandt stort, uden fremmed indblanding. F.eks. blev Det Hvide Hus brændt ned til grunden.

I 1861 startede den amerikanske borgerkrig ved at tropper fra nordstaterne besatte et sydstatsfort, hvorefter sydstaterne angreb for at tage fortet tilbage. Denne krig blev startet på grund af en lang række socio-økonomiske problemer, herunder slaveri. Nordstaterne vandt krigen og indførte øjeblikkeligt militært styre demokrati i Sydstaterne, og tildelte en generel amnesti til alle sydstatssoldater bortset fra en mindre gruppe. General Lee f.eks. blev først benådet 100 år senere

I 1915 indførte amerikanerne slaveri Tvangsudskrivning af Ulønnet Arbejdskraft på en ø i Caribbien, i demokratiets navn.

Ifølge Mrs. Fulton, tidligere Amerikansk Ambassadør til Danmark, startede 1. Verdenskrig i 1917 (seriøst - hun sagde det i en tale på Nationalmuseet!), og blev afsluttet ved, at amerikanerne sammen med briterne og franskmændene mfl. besejrede Tyskland i 1918, i høj grad takket være en effektiv udsultning af den tyske civilbefolkning megaseje amerikanske soldater. Derefter udarbejdede de allierede sejrherrer USA en meget streng totalt retfærdig fredsaftale som Tyskland blev tvunget til oprigtigt ønskede at underskrive. Denne traktrat knækkede i praksis Tyskland fuldstændigt hjalp Tyskland på fode igen.

Året 1929 bød på et amerikansk børskrak som skyldtes en lang række komplicerede økonomiske faktorer alle andre end amerikanerne, som fortsatte langt op i 1930erne, og som først gik i sig selv da USA's industriapparat skulle redde England og Sovietunionen De Røde i kampen mod Naziland. Da Japan angreb amerikanernes flådebase Pearl Harbor i 1941, var det det logiske resultat af flere års diplomatiske spændinger mellem amerikanerne og samuraierne, bl.a. pga. ressourcestridigheder og amerikansk indblanding i det der blev kendt som Japansk erobringskrig i Stillehavet. Kort efter erklærede Hitler krig mod USA for at støtte Japan fordi tyskere er onde og for at få en legitim grund til at sænke forsyningsskibene fra USA til England opnå verdensherredømmet. De Allierede USA vandt 2. Verdenskrig ved, at Soviettiske tropper amerikanere tog Berlin, og Sovietunionen gennemførte en enorm invasion af Japansk Manchuriet amerikanernes atombomber over civile militære mål.

Herefter fulgte flere årtiers kold krig, hvor amerikanerne og Sovietunionen De Røde skændtes om hvem der styrede verden. I løbet af denne fodnote i verdenshistorien omstyrtede amerikanerne adskillige demokratisk valgte venstreorienterede regeringer Gudløse, kommunistiske diktatorer, rundt omkring i Sydamerika, Afrika og Asien deres baghave og installerede i stedet brutale autoritære regimer venligtsindede, sande patrioter for at beskytte amerikanske stor-kapitalisters forretninger imod besværligheder så som skatter, fagforeninger, bedre løn og ordenlige arbejdsforhold den globale frihed. Den mest afgørende hændelse var dog Cubakrisen, hvor Sovietunionen De Røde opsatte atomvåben på Cuba som reaktion på de amerikanske atomvåben i Tyrkiet.

Et Side Show i den Kolde Krig var Rumkapløbet, som amerikanerne afsluttede vandt stort i 1969, med Månelandingen, til trods for at Sovietunionen stod bag en lang række sejre, bl.a. første satellit, første levende væsen i rummet, første menneske i rummet, første menneske i kredsløb om jorden osv. osv

I 1991 nedlagde Sovietunionen sig selv på grund af økonomiske problemer og interne stridigheder fik De Røde klø af amerikanske patrioter, og USA er nu verdens eneste tilbageværende supermagt på trods af, at amerikanerne ikke ligger øverst på nogen som helst videnskabeligt underbygget rangliste om adgang til sundhed, adgang til uddannelse, uddannelsesniveau, bekæmpelse af social uro, kriminalitetsforebyggelse, livsglæde, tryghed, miljøsikring, klimaforebyggelse, kunst, mode, adgang til IT, fremmelse af demokratiske rettigheder, økonomisk stabilitet, økonomisk vækst, ulandshjælp, fredsforhandling, og generelt godt omdømme. Også ser vi bort fra, at medierne i 2013 er ophørt med at omtale USA som en 'supermagt', men derimod er landet reduceret til 'stormagt' på linje med bl.a. Frankrig, og verden står p.t. uden en egentlig storebror.


Fun Facts om amerikanere redigér

 • De tilhører menneskeheden.
 • Flere af dem har hår på hovedet.
 • Øjenvidnerne kalder dem 'utroligt gæstfrie'.
 • ca. 50% af befolkningen har bryster i større el. mindre grad.
 • Det anslås, at adskillige amerikanere IKKE kan lide at skyde.
 • Canada er amerikansk territorium.
 • Trods biologiske forhindringer, ER det muligt at parre sig med amerikanere.
 • Deres fedmeepidemi er overdrevet. Meget.
 • Omaha Beach ligger i Utah.
 • Et amerikansk 'college' svarer ikke til et dansk 'universitet'.
 • Amerikaneren Bruce Banner er forfatter på Ringenes Herre, Den Grimme Ælling, Krig og Fred, samt indtil flere pixibøger.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.