FANDOM


Bouncywikilogo
Humor-encyklopædien Wikipedia har en parodi-artikel om Almen studieforberedelse.
Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriets logo der tydeligt fremhæver ministeriets militante suverænitet.

Almen Studieforberedelse (i daglig tale kaldet AT blandt venner) er et nyt tværfakultært gymnasiefag på STX-uddannelsen. Faget er skabt for at give et seriøst indtryk af et ellers komplet udueligt skolesystem. Samtidig narrer det eleverne og lærerne til at tro, at de arbejder med noget sagligt og komplekst.

Et AT-undervisningforløb er et forløb, hvor et emne, et historisk nybrud eller andet, skal behandles af mindst to fag fra mindst to forskellige gymnasiale fakulteter: naturvidenskabeligt, humaniora eller samfundsvidenskabeligt. Forløbet skal tilrettelægges af lærerne og gennemarbejdes af eleven således at han/hun (eleven) føler mest mulig smerte over længst mulig tid.

Bedømmelse redigér

Smertegraf

Smertegrafen illusterer hvordan smerte stiger eksponentielt over et ukendt tidsforløb

Eleven får efter prøveaflæggelsen en karakter, der bygger på den mundtlige eksamination. Udover det, tages der blodtryk, der måles et evt. vægttab og der undersøges for mistede legemsdele. Dette er for at evaluere i hvilken grad eleven har formået at komme helskindet igennem forløbet.

Eleven bedømmes hovedsageligt ud fra udseendet og censor/lærers humør på det givne tidspunkt.

Udover det er der nogle faglige, men dog ligegyldige mål til AT så forløbet virker formelt og seriøst:

  • opnå viden om et emne ved at kombinere flere forskellige fag og faglige hovedområder
  • anvende forskellige metoder til at belyse et komplekst problem
  • forstå enkeltfaglig viden som bidrag til en sammenhængende verdensforståelse
  • anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at formulere og reflektere over problemstillinger af enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig karakter.

Her ser man specifikt hvordan undervisningsministeriet fatter hat af hvad de laver. Det er et faktum at ingen nogesinde vil finde AT brugbart på noget tidspunkt... Nogensinde.

Konspirationsteorier redigér

Nogle forskere mener dog, at undervisningsministeriet har en skjult agenda med forløbet. De mener, at det er et religiøst projekt, der bag dæknavnet faktisk hedder "Almen Tortur". Forløbet skulle efter sigende forberede eleverne på pinslerne og plagerne når de kommer i skærsilden (og bagefter helvede), hvilket samtlige lærere og lektorer over hele landet tror fuldt og fast på.

Hvad siger elevrådsformanden?redigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.