FANDOM


Alde

Logoet er designet af Elisabeth Arden, og kostede EU 17 millioner. (Kr eller euro - who knows)

"Her har jeg rod, her har jeg hjemme!"

~ Lars Løkke Rasmussen om sin privatøkonomi


"Denmark fornever!"

~ Margrethe Vestager om EU


"Hvad har alt det sludder med partiet at gøre???"

~ Guy Verhofstadt om ovenstående


Alliance of Liberals and Democrats for Europe (Dansk: Alijanse af Liberale og Demmokrader for Ævropa) er, formelt, EU's liberale parti, selvom der i praksis findes en del af dem. Hvor et parti som ECR næsten tilbeder folk der hader EU, er ALDE stik modsat - de tilbeder folk som Uffe Ellemann-Jensen, Helle Thorning-Schmidt og Gudinden Europa. Partiet har medlemmer i størstedelen af EU, og repræsenteres i Danmark af Det Radikale Venstre og Venstre[1]


Politikredigér

Aldepenge

ALDE's syn på økonomi: der findes én møntfod at tage alvorligt.

ALDE's politik er social-kristen-liberalistisk, og har i årenes løb bevæget sig fra fri herion og våben til børn-logikken og frem til det nuværende Mærsk og Romano Prodi er Gud men vi kan godt acceptere et skattetryk på op til 2,5% hvis det kræves, ligesom partiet er åben overfor at give de dårligt stillede en hjælpende hånd i dårlige tider.


Eurfor

ALDE's drøm for EU. Hint: det stopper ikke ved Norge

Værdipolitikredigér

Partiet ALDE ligger meget tæt op ad ECR's værdier: begge partier vægter en fri markedsøkonomi meget højt. De vægter personlig frihed meget højt, ligesom ansvar for eget liv er noget ALDE's medlemmer værdsætter. Forskellen på de her og Messerschmidts venner er, at ALDE ønsker at alskens affald vælter ind over grænserne, og dermed underminere hele grundlaget for sund uvidenhed om andre velfærdsstaten.

Økonomisk Politikredigér

ALDE's uofficielle motto er; Markedet er alt - men ikke hvis det bitcher med Unionen!. Og det skal forstås bogstaveligt. De frie markedskræfter skal så vidt muligt slippes løs, således at virksomhederne kan generere en masse penge så vi alle sammen kan blive rige[2] En del af ALDE's politik er, at være fuldt tilhængere af det Indre Marked[3]


Plan for EUredigér

Her falder ALDE helt i tråd med S&D's og EPP's fantasier om at EU skal udvikle sig til en supermagt (hvis ikke ligefrem historiens første Hypermagt). Tilsyneladende er ALDE ligeglad med midlet, sålænge målet nåes. F.eks. har partiets Fører leder udtalt, at Det største spild af EU's penge, er Nigel Farage's løn.

Netop pga. partiets EU-politik, samarbejder de ofte med EPP og S&D[4]


Se ogsåredigér


Noterredigér

  1. Lad dig ikke narre af navne: ALDE er ikke venstreorienteret.
  2. Naturligvis bortset fra hovedparten.
  3. Men hvad ER det!?
  4. Hvilket giver at flertal der sætter alle andre udenfor indflydelse.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.