FANDOM


Akser

Aksemagterne - verdens virkelige herskere

Aksemagterne er en sammenslutning af akser. Dengang jorden var flad[1] var der kun to akser. For nemheds skyld kalder vi dem "X" og "Y".
Senere i Verdenshistorien kom aksen "Z", og så var akserne ligesom samlet. Dermed dannedes Aksemagterne.

I begyndelsenredigér

I begyndelsen var det pokkers praktisk med kun tre akser i Aksemagterne. De kunne ikke blive ret enige om noget som helst, da de stak lidt i hver deres retning, men et enkelt samlingspunkt bragte de tre akser sammen, og her kunne de så hver især vælge at drage ud fra. Så var der igen lutter fryd og gammen.[2]

Flere akser kommer tilredigér

Ækvator

Aksemagternes andet medlemskort

Ved en senere lejlighed, kom der flere akser ind. Det var egentligt et spørgsmål om, hvorvidt England var blevet snydt lidt, og derfor indførte de Greenwich-meridianen, og så havde de fluks[3] deres egen akse at gå og sysle[4] med. Da der samtidig var gang i en større omvæltning i Afrika, fik de også tildelt en del af aksen ved navn Ækvator.

Så væltede det ellers ind med medlemmer i Aksemagterne. De næste var:

Så var der igen nogenlunde ro, indtil hjulet kom på banen og øjeblikkeligt krævede indflydelse, med henvisning til, at detsandelig roterede om sin egen akse. Så var ballet ligesom åbnet for, at både balletdansere og fulderikker kunne påstå at være en retmæssig del af aksemagterne. De eneste, som ikke rigtig havde nogle akser, var grønlænderne, så de fik i stedet noget is at hygge sig med.

Første generalforsamling i Aksemagterneredigér

Den 15. januar 1520 afholdtes den første generalforsamling i Aksemagterne. Her nedfældedes følgende formålsparagraffer:

 1. Akser skal aldrig være de samme
 2. Akserne har til formål at gøre al fremtidig matematik ulidelig og uforståelig
 3. Franskmændene skulle have deres helt egne akser, som ingen forstod
 4. Man måtte kun sidde i præsidiet, hvis man hed Aksel[6]


Det blev samtidig vedtaget, at når matematik eller jordens opførsel var blevet bare en anelse forståelig, så ville det blive tilladt at optage et større antal nye medlemmer, sådan bare for sjov, og for at gøre matematiklæreren generelt til grin.

Den ekstraordinære generalforsamling i Aksemagterneredigér

Fire dage senere - den 19. januar 1520, var der igen generalforsamling i Aksemagterne. Denne gang var det astrologerne, der var på banen. De forlangte videnskabelig anerkendelse for, at deres fuldstændig tilfældige nøje undersøgte sammenhængsakser mellem forskellige fuldstændig tilfældige stjerneformationer skulle være med på verdensprogrammet, hvilket både X og Y var hhv. vandret og lodret uenige i![7]

Generalforsamlingen opløstes uden at der var opnået egentlig enighed, og akserne er derfor i dag spredt i alle mulige retninger.[8]


Selvcentrerede aksenoterredigér

 1. Altså: Inden man opdagede, at jorden heller ikke er rund.
 2. Gammen er endnu et af disse ord der uberettiget er gået i glemmebogen
 3. Og endnu et ...
 4. Og igen-igen
 5. Også kendt som 'Ondskabens Akse'
 6. Denne regel gjaldt dog ikke for rigtige mænd
 7. Man kunne også sige 'horisontalt og vertikalt'
 8. Man kan, med en vis ret, sige, at de er gået i selvsving
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.