FANDOM


"El tiempo se bifurca perfectamente hacia innumerables futuros"

~ Jorge Luis Borges om en have haven fuld af afvigere, fremmede og andre tidsrejsende

Afvig5

Blandt de 18 ovenstående abnorme ganske normale mennesker gemmer der sig en afviger. Se om du kan spotte ham eller hende

At afvige er at dele sig, eller at ændre kurs i forhold til majoriteten af alle de andre. Hvis nogen afviger, er der grund til at fatte mistanke om afvigende adfærd. Derfor er det klogest ikke at afvigenogen måde, hvis man vil være i sikkerhed for eventuelle afvigere, som i værste fald kan smitte én med deres perversion, ligesom man risikerer at blive associeret med eftersøgte afvigere og hentet ind til afring med påfølgende waterboarding, hvor man tilstår alt og bliver kylet i fængsel med en dom for terrorisme, og så kommer man ind at sidde med en masse afvigere, som påtvinger dig diverse pligter, som virkelig får dig ud afvigeriets overdrev. Når du flere år efter bliver lukket tilbage i samfundet, er du for evigt stigmatiseret som afviger, og kvarterets mødre gemmer deres børn, mænd og kæledyr for dig, mens teenagedrengene smider hundelorte ind ad din brevsprække, pifter dine dæk og smider sten gennem dine ruder, viklet ind i trusselsbreve, skrevet af dyslektikere.

"Two legs roads diverged in a gay bar wood, and I took the one less traveled by"
~ Emil Thorup om at skrive graffiti toilettets vægge
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.