FANDOM


Advokatbolleaa

Advokat Julius H. Bolleaa. Foto: Vogue


"Han fik mig engang dømt for sodomi. Jeg - sodomist! Har man hørt magen!?"

~ Oscar Wilde om Advokat Julius H. Bolleaa


"Kan han genåbne sager, der regnes for afsluttet? F.eks. i Nürnberg?"

~ Adolf Hitler om Advokat Julius H. Bolleaa


Advokat Julius Hermodspapdatter Bolleaa er en berømt advokat der her gjort sig internationalt bemærket ved at føre sager der er tæt ved 100% sikre på at blive vundet.


Vundne Sagerredigér

 • Danmark mod Sverige. Sagen blev vundet ved FN's Havretsdomstol, og idømte Svensken en bøde på 10.000 Dkr, og en forpligtelse til at repatriere[1] 40.000.000 tønder sild, som de danske sildebønder menes at have mistet efter tabet af Skånelandende. Som Sverige har for vane, tager man dog ikke telefonen i Stockholm i repatrieringssager, hvorfor dommen faldt in absentia.
 • Peter Lundin mod Bjarne Skounborg. Lundin sagsøgte sit fremtidige Jeg før han ændrede navn til Bjarne Skounborg. Lundin tabte sagen og sidder nu i fængsel. Det samme gør Skounborg[2].
 • Tarzan mod Det Tredje Rige. Tarzan sagsøgte Nazityskland for at øve rovdrift på regnskoven. Tyskland betaler stadig af på denne gæld, der er opgjort til Et meget stort beløb. Tarzan har angiveligt talt om at anke dommen til Vestre Landsret.
 • BP mod Den Mexicanske Golf. Den Mexicanske Golf tabte, og blev idømt kolossale mængder olie pumpet ud over sine koralrev. BP viste dog god sportsånd, og sagde undskyld til de få havdyr der blev indblandet uden grund.
 • Pigerne mod Drengene. Dette var Bolleaa's mesterstykke, da han fik drejet en anklage om seksuelle overgreb overpå længden på tissemænd. Pigerne tabte med et gennemsnit på ca. 13 cm, og blev idømt en erstatning på 100.000 kr og en tur på McDonalds. Angiveligt løb sagsomkostningerne op i ekstreme 17.000.000 kr, som pigerne også skulle betale[3]

Tabte Sagerredigér

 • Ytringsfriheden mod Racismeparagraffen. Advokat Bolleaa forsøgte at stoppe Racismeparagraffen ved at kalde dommeren en underudviklet, perfid, grim, primitiv, grisk, mindreværdig og generelt pinlig taberlort fra Negerland, men tabte altså. Han fastholder stadig, at det var en rent politisk dom. Dette benægtes hårdnakket af Regeringen, som sagde undskyld til Dommeren ved at gøre hende til Departementschef i Justitsministeriet.

Igangværende Sagerredigér

 • Folket mod Regeringen. Pressen[4] har kaldt denne sag for Bolleaa's Hævn, men selv udtaler han at det er for folkets eget bedste.
 • Drengene mod Pigerne. Bolleaa forsøger her at benytte den middelalderlige lov kaldet Lex Talionis der i grove træk handler om at tage hævn over sin tidligere anklager ved retssager som forsvaret har vundet. Målet er angiveligt at få frataget retten til at udtale sig offentligt for alle af hunkøn. Pressen har lagt en del vægt på, at loven Lex Talionis ikke findes i Danmark og at denne sag strider direkte imod hans tidligere sag Ytringsfriheden mod Racismeparagraffen, men eftersom Ytringsfriheden tabte (og dermed skabte præcedens) og mænd generelt underkues i disse år, regner man med at han vinder.
 • Spademanns Leksikon mod Wikipedia. En klassisk sag om injurier og ophavsret[5].

Noterredigér

 1. Det betyder tilbagelevere
 2. I Lundins celle, sjovt nok.
 3. Det er almindelig retspraksis
 4. Se og Hør & Ekstra Bladet
 5. jf. Spademanns leksikon til Wikipedia
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.