Spademanns Leksikon

Øresundsbroen er den direkte forbindelse mellem De danske besiddelser i Skåne og et øvrige Danmark. Konstruktionen er placeret mellem Peberholmen og ca. Limhamn, lidt syd for Malmø

Broen til Helvede Sverige er belagt med Beton.


Oprindelse[]

På et givent tidspunkt i firserne, blev man trætte af renderiet i københaven, hvor fulde svenskere skabte et voldsomt postyr. I stedet fandt man det langt mere forsvarligt, at de satte sig ind i deres biler, og kørte over broen tilbage til Sverige.
Endelig i 2000, efter et utal af VVM-redegørelser, Politisk korrekthed og anden ballade, kunne broen åbne for de første biler, overbelæsset med Khat eller bilige dåsebajer polen]].

Længere mod nord sejlede Helsingør - Helsingborg overfarten. Hver eneste dag var den fyldt til randen med cerut-rygende pensionister, der med en tohjulet taske-anordning i den ene hånd, og en hævet stok i den anden, truede sig vej gennem køen af skoleudflugter på vejen til Sverige.
På den anden side i Sverige, gentog scenen sig ca. en time senere, når selvsamme pensionister tampede sig vej gennem køen af svenskere på vej til Helsingør for at købe sprut.

I disse dage var tobak billigere i Sverige, og sprut i det hele taget tilgængeligt i Danmark. Dermed skabtes "Cerut-Sprut-rolator" trekanten, der holdt liv i handlen i det nordlige Sjælland og dele af Skåne. Som erstatning for Sundtollen, havde man dermed fremelsket et lille handelssamfund, hvilket selvfølgelig blev mødt med nogen misundelse blandt centralmagterne i København og Stockholm. Dermed var den politiske vilje til indgriben skabt, og nu var det en snild kunst at finde de 30 milliarder, som et supplement til overfarten kostede.

Udvikling[]

I den periode det tog at bygge broen, faldt kursen på den svenske krone fra ca. 1,31 kr til omkring 8 øre. Dette kursudsving gjorde, at nu var det danskerne, der valfartede til Sverige, men denne gang for at bosætte sig!

På den østlige side af Øresund skød et større antal kolonier op, hvor danskere samledes i flokke og opkøbte hele bydele. Ikke siden udflytningen til Costa del Sol i 1970'erne har et tilsvarende antal mennesker forladt deres kære hjem, for til stedse at præge og forandre et samfund i deres egen ånd.
Her skete det så; danskerne købte de billige svenske boliger, og sendte deres børn i svenske skoler, for at lære svenske danske dyder. Om morgenen kørte danskerne over broen til Danmark, hvor de kunne arbejde til dansk hyre, og derefter tage deres hårde valuta med tilbage over broen. Hvis de oven i købet var smarte nok til at tage en ramme elefantøl med i bagagerummet, kunne de ved et simpelt videresalg mangedoble deres hyre, og dermed købe sig yderlige indflydelse i det svenske[1].

Som en ekstra bonus, kunne de emigrerede danskere nu købe en bil på svenske plader. Den slags koster som bekendt en brøkdel af, hvad en bare rimelig øse koster i Danmark. Øresundsbroen er dermed den ultimativt største bidragyder af BMW M3'er på svenske plader, i det danske offentlighedsrum.

I starten var der dog slet ingen biler på broen. Man havde oprindelig en beregning, der viste at broen havde tjent sig selv ind i 2035. Så kom de første trafikstatistikker, og samtidig steg renten en anelse, og dermed kom et optimistisk bud på, at broen ville være betalt ud allerede i 2070.
Senere toppede den tiltagende trafik, da der én travl feriedag passerede et antal køretøjer svarende til 25% af mængden på en almindelig dag på Kronprins Frederiks Bro.

Øresundsbroen var således i en længere årrække en af de mindst befærdede vejstrækninger inden for landets grænser, og selv de Nordjydske motorveje måtte bøje sig i støvet for ensomheden.

Udførsel[]

Selve broen er en knap 8 km. lang og pænt skæv konstruktion. Lige som Farøbroerne er det en "skråtagsbro" med et spænd mellem pylonerne på godt 400 meter. Som en af de få broer, er den bygget i flere lag, så bilisterne har øverste køje, og togene kører nedenunder. Det er et af de få steder i verden, hvor de to transportformer ikke direkte generer hinanden, men alligevel opnår de hver især respektive at bryde sammen dagligt, hvilket giver en trafikmelding i radioen, og i de travle perioder kan komme til at påvirke helt op til seks bilister på et uheld, som ellers tager tre timer at rydde op efter.

Broen er i virkeligheden kun en del af "forbindelsen". De resterende dele er en ø, en tunnel og to tilslutningsanlæg. På den vestlige side af broen (Amager), er der lavet en motorvej, der går durk igennem Ørestaden.

Under opførelsen af broen, opdagede man ved et tilfælde, at den ene pylon var støbt i beton med dårlige gener. Da man havde støbt ca. 2/3 af pylonen, måtte man rive hele lortet ned og starte forfra.

Små-bro ting[]

  1. Pludselig er den manglende integration i Gellerupparken det rene vand i sammenligning.Bro munkholm syd2 500x375.jpg Danske vejbroer Masned2.jpg
Storebæltsbroen | Øresundsbroen | Farøbroerne | Storstrømsbroen | Sallingsundbroen | Vejlefjordbroen | Ny Lillebæltsbro | Svendborgsundbroen | Lillebæltsbroen | Langelandsbroen | Dronning Alexandrines Bro | Alssundbroen | Limfjordsbroen | Oddesundbroen | Kalvebodbroerne | Vilsundbroen | Kong Christian den X's bro | Frederik den IX's Bro | Hadsundbroen | Langebro | Egernsundbroen | Aggersundbroen | Guldborgsundbro | Kronprins Frederiks Bro | Knippelsbro | Munkholmbroen | Svingbroen Næstved Kanal | Karrebæksminde | Ny Halsskovbro | Rømødæmningen | Siøsundbroen | Masnedsundbroen | Vestbroen | Odins Bro