FANDOM


"Kun en dag, et øjeblik ad gangen"

~ Liva Weel om at optimere arbejdsprocesserne, så hvert øjeblik børnehjemmet føles som en evighed


Augenblik

Mange forveksler uafvidende et øjeblik med et blink, og selv om den temporale sekvens er nogenlunde simultan i disse to eksempler, og selv om begge har med øjets fysiologiske funktion at gøre, så er der dog tale om to forskellige ting. Herover er der tale om et blink. Til højre ses et stykke øjeblik, også kaldet en klap, og nederst midtfor vises det, hvordan man skyder hul i et jordbær

Et øjeblik varer mellem 0,25 og ét helt sekund. Ordet har sin oprindelse i menneskeøjets fysiologiske blinkerefleks, der udgør den semantiske og begrebsmæssige definition af dette korte tidsrum. trods af dette, skal man ingenlunde tage det for gode varer, hvis nogen lover at være på et givent sted "om et øjeblik". I så fald kan et øjeblik nemt vare op til en halv time.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.