FANDOM


Øh (цей) er et af de ord som sprogvidenskabelige teoretikere benævner en "filler". I lingvistik er en filler en lyd eller et ord, der bruges i samtalen af den talende, for at meddele tilhørerne, at der er en kort tænkepause, uden at de på nogen måde skal bilde sig ind, at man er færdig med at tale.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.