Spademanns Leksikon

Ærø er et frilandsmuseum, der ligger nedenunder Fyn. Ærø var i mange år et lukket land for andre danskere og da især Københavnersnuder. I dag holder Ærø dog åbent om sommeren, men der kommer flest gæster fra Tyskland og Holland. Den største attraktion på museet er Oldestenen, der er en stentoppen af en bakke, der kun kan nås, hvis man tager linje 13.

Ærø bebos af Ærøboere, der stammer fra tiden omkring 1950'erne. Det er generelt tilladt at irritere de indfødte ved for eksempel at kigge ind ad vinduerne, eller prikke dem med hjemmesnittede pinde.

Fra oktober går Ærøboerne i dvale indtil påske, hvor museet åbner igen.

Ærøboerne udgøres hovedsageligt af pensionister, men hvis du spørger en Ærøbo, så passer dette overhovedet ikke. De unge flygter (forståeligt nok), men hvis du så meget som siger ordet "Ærø" med en negativ tone, skal du overveje at anskaffe en vagthund. Ifølge Ærøboerne er Ærø guds gave til Danmark.

På grund af manglende teknologi har ærøboerne tyet til alternative sportsgrene, hvoraf størstedelen er opfundet netop på Ærø. Det diskuteres til dags dato, hvilken sport der er deres nationalsport, men de to mest udbredte sportsgrene er træstubsoprykning og træstubskastning.