Spademanns Leksikon
Spademanns Leksikon

Herover ses et par falske æg, som blev konfiskeret af EU's kontrolmekanismer, før de kom ind i fødevarestrømmen og forgiftede den med tungmetaller

Hvis man skal afgøre, om noget er ægte, må man ty til sprogvidenskaben og filosofien. En afgørelse fra Etymologisk Råd fastslog, i marts 2012, at ægte er det modsatte af falsk, ligesom sandhed er det modsatte af løgn. Fra Filosofisk Institut satte man tænkeren Kant på sagen, og i et interview med herremagasinet Playboy i juni 1781 udtalte han, at det var tingen i sig selv, som gav den dens inherænte værdi og forlenede den med sin ægthed.

"Pygmæer er ikke ægte negere"

~ Osama bin Laden om hvorvidt en bestemt haplogruppe af gener er endogen for Sydafrika