FANDOM


Junkfood

Ordet Ædeflip´s etymologiske forklaring er endnu uvis, men visse teorier peger hen imod at tolke begrebet som et sammensat ord.

Sammenhængen er æde+flip, fordi det at æde er et vulgært udtryk for at spise eller indtage, mens flip (oprindeligt anvendt som betegnelse for noget, der vendes eller drejes) kommer af det engelske flip, men bruges også som slang for nogle emotionelt og psykisk uimodståelige og ukontrollerbare impulser - fx det at få et flip.

Ædeflips hyppighed er afhængig af den enkelte persons individuelle indtagelser af Cannabis-plantens ekstrakter- og rusfrembringende effekter. Når denne effekt er for aftagende, indtræffer det fænomen, man i kenderkredse vil kalde et decideret ædeflip.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.