FANDOM


Loading map...

"Ni!"

~ The Knights of Ni om Åtte

"Vi har aldrig set Per Syvspring danse!"

~ Indbyggerne i Åtte om manglen på kulturelle tilbud i byen

Åtte er en bebyggelse i det jyske, der vogter over det hellige tal "8". For at udefrakommende ikke skal lure dette, har man valgt at stave otte med å, hvilket dog af de lokale opfattes som den helt korrekte måde at stave dette tal på, og de finder at alle andre er helt galt på den.

Det hellige talredigér

I ærbødighed overfor det hellige tal, har Åtte hverken mere eller mindre end 8 hustande, hvori der bor 8 indbyggere. Det er naturligvis forbudt for indbyggerne at rejse fra byen, også midlertidigt, med mindre de finder en stedfortræder medens de er væk, så indbyggertallet altid er det samme. - Vær derfor yderst varsom, hvis du bliver inviteret indenfor hos én af indbyggerne, for du ved aldrig om du slipper væk derfra igen.

Sightsredigér

I umiddelbar nærhed af Åtte finder du Åtte Bjerge, som er et meget smukt sted, og en artikel værd i sig selv.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.